دیزی سنگی

دورچین: چایی، سالاد شیرازی، ماست، ترشی، نوشیدنی، نان داغ، سبزی