سالاد سزار با مرغ سوخاری

172.000 تومان

مرغ سوخاری، کاهو، نان کروتان، گوجه چری، سس سزار