سالاد سزار با مرغ گریل

172.000 تومان

مرغ گریل، کاهو، نان کروتان، گوجه چری، سس سزار