سیب زمینی با ادویه ترکیبی

65.000 تومان

سیب زمینی سرخ شده با ادویه های مخصوص هرنان