پنیر سوخاری با سس چیلی تای

125.000 تومان

پنیر کبابی، پودر پانکو، سس چیلی تای