پیتزا بیکن ایتالیایی (دو نفره)

179.000 تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی متری، سس ناپولی، سس سیر و جعفری، بیکن، پنیر میکس