پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

155.000 تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی متری، سس ناپولی، پپرونی، پنیر میکس